Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OFERTA WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury ratownictwa wodnego w Borównie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 poszukuje się wykonawcy działań promocyjnych tj:

1. Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej, w miejscu prowadzenia inwestycji, zawierającej informacje na temat zakresu realizowanego przedsięwzięcia, kosztów całkowitych projektu oraz wielkości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [szt.1] [Termin wykonania do: 2014-11-30] [Uwagi szczególne: tablica winna być odporna na zmieniające się warunki atmosferyczne].

2. Wykonanie i zamontowanie tablic pamiątkowych, które zastąpią tablicę informacyjną w terminie do sześciu miesięcy od momentu finansowego zakończenia realizacji inwestycji. [szt.2] [Termin wykonania do: 2015-04-30] [Uwagi szczególne: tablice winny być odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne].

3. Opracowanie i zamieszczenie informacji dla społeczeństwa w prasie lokalnej [szt.1] [Termin wykonania do: 2015-04-30].

4. Opracowanie informacji [notek prasowych] dotyczące projektu celem publikacji na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz stronie internetowej WOPR [min: szt.5] [Termin wykonania do 2014-12-31 – dwie notki, do 2015-05-31 – trzy notki].

UWAGA: Wszystkie materiały winny być przygotowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla Beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzania wszystkich projektów, koncepcji wizualnych oraz technologii wykonania.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie powyższego w terminie do 2014-10-31.

Kryterium oceny projektu: 100% cena

Oferty można składać w biurze WOPR [adres w stopce].

 

PREZES WOPR WOJEWODZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

ALEKSANDER MAĆKOWSKI