Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

JESZCZE RAZ O BORÓWNIE – CO ZROBILIŚMY

Warto jeszcze raz przypomnieć, co udało się zrealizować w ramach przeprowadzonego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i WFOŚiGW.

Wybudowano w technologii drewnianej 5 szt. domków letniskowych wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, oświetleniową, utwardzeniem dojść [rozbudowa układu alejek] i dojazdów, elementami małej architektury oraz przyłączeniami wodociągowym.


Przebudowano:
•    budynek socjalny i portiernię,
•    2 budynki magazynowe,
•    budynek gastronomii,
•    budynek konferencyjno – szkoleniowy z zapleczem socjalnym,
•    budynek zaplecza socjalnego ośrodka
Poza tym wykonano:
•    ścieżki piesze oraz alejki
•    małą architekturę w postaci:
-    pergoli pomiędzy przebudowywanymi budynkami usługowymi
-    pergoli pomiędzy budynkiem socjalnym a budynkiem portierni
-    grilla betonowego [wymiana istniejącego na nowy]
-    stanowiska [wieżyczka] ratownika
-    ławek i koszy na śmieci
•    [odtworzenie] mini pola namiotowego i stanowisk do caravaningu.
•    przeniesienie kontenera socjalnego bliżej pola namiotowego i plaży,
•    8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni trawiastej wraz ze zjazdem z drogi gminnej – ul. Spacerowej.

Przeprowadzono roboty remontowe i inwestycyjne instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej w tym wykonane zostało:
•    nowa instalacja wodociągowa od istniejącej studni wodomierzowej, studnie odwadniające, przyłącza do obiektów, punkty czerpania wody zimnej oraz opcjonalnie zestaw natryskowy.
•    oświetlenie parkowe,
•    punkty czerpania wody oraz poboru prądu dla użytkowników pola namiotowego i kampingowego,
•    hydrant przeciwpożarowy,
•    stanowisko do zrzutu ścieków z turystycznych zbiorników WC.

Wykonano ogrodzenie terenu.

PROBLEMÓW TROCHĘ MNIEJ – BORÓWNO JUŻ DZIAŁA

W wielu opracowaniach branżowych podkreśla się, iż kluczowym problemem w województwie kujawsko-pomorskim jest niewystarczająca ilość infrastruktury turystycznej w tym odpowiednio umiejscowionych baz noclegowych, parkingów leśnych, punktów i platform widokowych, drewnianych wiat, stołów i ław, pomostów komunikacyjnych, drewnianych kładek i innych elementów. Przyczynia się to, że wiele ciekawych pod względem przyrody, historii i kultury miejsc jest nadal niedostępna dla odwiedzających, a obecny sposób ich udostępniania niejednokrotnie powoduje znaczące szkody w przyrodzie i krajobrazie. Problemem jest również słaba promocja walorów turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim lub niewystarczająca informacja turystyczna.
Obecnie możemy powiedzieć, iż dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej problemów z bazą turystyczną mamy trochę mniej. Dzięki dotacji z UE na poziomie 1,45 mln zł  oraz WFOŚiGW – 400 tys. zł wyremontowano ośrodek WOPR w Borównie i przygotowano dodatkowe miejsca noclegowe oraz wypoczynkowe.
Celem głównym przedsięwzięcia jest promowanie walorów przyrodniczych poprzez rozbudowę i modernizację ośrodka szkoleniowego WOPR w województwie kujawsko-pomorskim. Operator ośrodka zakłada, iż promocja walorów turystycznych Województwa odbywać się będzie poprzez udostępnienie obszarów chronionych i tym samym umożliwienie ludności bezpośredniego obcowania z naturą w celu rozpropagowania idei ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Ośrodek WOPR w Borównie gotowy !

Zakończyły się prace dotyczące przebudowy i rozbudowy ośrodka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Borównie. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt przeznaczył prawie 1.4 mln zł.

Główne elementy projektu to:
•    nowe zagospodarowanie terenu,
•    przebudowa budynku portierni,
•    przebudowa budynku socjalnego,
•    przebudowa budynku konferencyjno - szkoleniowego z zapleczem socjalnym i budynku gastronomii,
•    przebudowa budynków magazynowych,
•    przebudowa budynku zaplecza socjalnego ośrodka oraz remont toalet,
•    budowa budynków letniskowych typu A i typu B

Poza tym sfinansowane zostały ze środków UE również prace przygotowawcze, zarządzanie projektem oraz promocja projektu.

Oprócz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na latach 2007 – 2013 Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozyskał ponad 400 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Toruniu.

1% Podatku dla WOPR

Ratownicy WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ich rodziny i sympatycy wspierają działalność ratowniczą przez przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr KRS 0000110547 W ten sposób zgromadzone środki przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na wodach regionu kujawsko-pomorskiego

KDP PTTK

Komisja Działalności podwodnej PTTK
Komisja Działalności Podwodnej PTTK

Szkolenia odbywają się w systemie KDP/CMAS.
Instruktorem odpowiedzialnym za szkolenie jest Prz…